Tuotejäte

Jätelainsäädännön mukaan vaaraominaisuuden omaava tuotejäte on vaarallista jätettä. Se tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteeseen, esimerkiksi kunnan keräyspisteeseen.

Vaaraominaisuuden omaavan tuotejätteen tunnistaa helposti tuotteen etiketissä olevasta varoitusmerkistä tai varoituslausekkeesta.

Tyhjät muovipakkaukset ja kartonkipakkaukset voidaan kierrättää keräyspisteissä tai hävittää energiajätteenä.

Toimitus keräyspisteisiin on kotitalouksille maksutonta.

Yritysten on suositeltavaa tehdä jätehuoltosopimus paikallisen toimijan kanssa, joka ohjeistaa oikean hävitys- tai kierrätystavan. Yritysten on mahdollista myös käyttää RINKI Oy:n terminaalipisteitä. Tällöin asiakkaan on tehtävä yrityskohtainen sopimus RINKI Oy:n kanssa. Lisätietoja löydät RINKI Oy:n sivustolta.

RINKI YRITYKSILLE